Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” 100 g

100 g трапезна изправена 1000pxΣυσκευασία:: 100 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 12ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” 200 g

200 g трапезна изправена 1000pxΣυσκευασία: 200 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 12ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 200g

Συσκευασία: 200 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 12ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε βάζο 250g

Трапезна майонеза Συσκευασία: 250 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε βάζο 250 g

Трапезна майонеза Συσκευασία: 250 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 35%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε βάζο 500 g

Трапезна майонеза Συσκευασία: 500 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε μπουκάλι 200 g

Трапезна майонеза Συσκευασία: 200 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε μπουκάλι 370 g

Трапезна майонеза Συσκευασία: 370 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε μπουκάλι 920 g

Трапезна майонеза Συσκευασία: 920 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 55%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε μπουκάλι 250 g

Συσκευασία: 250 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 35%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε μπουκάλι 700 g

Συσκευασία: 700 g

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 35%

Επιτραπέζια μαγιονέζα “Κράσι” σε κουβά 3.9 kg

Трапезна майонеза Συσκευασία: 3.9 kg

Διατήρηση: σε t από 4 ως 18ºC

Λιπαρά: 55%

Μαγιονέζα σαλάτας “Κράσι” σε κουβά 8.5 kg

Салатна майонеза Συσκευασία: 8.5 kg

Διατήρηση: σε t από 4 ως 12ºC

Λιπαρά: 55%