„Златно сърце“ за социална отговорност получи Фабрика за майонеза „Краси“

В третите Годишни награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност бе отличена Фабрика за майонеза „Краси“. Лидерът на пазара на майонеза у нас получи заслужено признание в категорията „Подкрепа на беззащитните“ за дългогодишните си усилия в подкрепа на хора с увреждания и социално слаби, както и за цялостната си дейност за превенция на социалното изключване на деца и възрастни с различни увреждания.
Тази година за пореден път Фабрика за майонеза „Краси“ подкрепи и фестивала „Светът е за всички“, в който се представиха 656 участника, представители на близо 40 сдружения на хора с увреждания от цялата страна.
Приемайки отличието Даниела Авджиева, мениджър на Фабрика за майонеза „Краси” сподели, че е мисия, която си струва усилията да помагаме на тези, които имат нужда и ако всички отворим сърцата си за беззащитните ще направим света едно по-добро място за всички нас.
Наградите „Златно сърце“ целят публичност на усилията на компании, НПО, институции и физически лица, подкрепили различни каузи със социален и обществено значим характер, като по този начин се даде пример и бъдат насърчени все повече компании и личности да се включат в подобни инициативи. Деветнадесет благотворителни проекта и социални инициативи в общо 11 различни каузи получиха официално признание в третото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце“ на списание Business Lady.