Детски празник с изложба „Мъдростта на народа ни – пословици и поговорки от България“ в Деня на народните будители

Серия от инициативи представящи възможностите на фолклора като модел за образование и социално приобщаване на деца и младежи от малцинствени  групи и общности бяха подкрепени от Фабрика за майонеза „Краси”.

Ролята на фолклора за възпитанието и образованието на деца от различни общности, включително в рискови групи, бе дискутирана на семинар с лектори проф. Георг Краев, проф. Нели Бояджиева и д-р Христина Чобанова.

На 1 ноември в Националния музей „Земята и хората“ деца и младежи от столицата празнуваха „Мъдростта на народа ни“ като будител и хранител на ценностите български, на практически опит и нравствен завет, съхранили народа ни в нелеки години, държали будни народностното ни чувство, идеали и сила.

На празника бяха обявени резултатите и наградени победителите в два национални конкурса на фондацията: „Мъдростта на народа ни – илюстрации на пословици и  поговорки“  и „Млад краевед“ – за издирване и събиране на пословици и поговорки от различни етноси в странат

И трите събития се проведоха с подкрепата на майонеза „Краси“ и минерална вода „Хисар“. Те са част от Програмата „Социални иновации“ при СО.